News
Ponsse-konsernin teknologiayhtiö Epec on vahvan kasvun keskellä. Yhtiö panostaa tuotekehitykseen ja teknologia-alan huippuosaamisen kasvattamiseen, jonka mukaisesti yhtiö kasvattaa myös henkilöstömääräänsä. Epec Oy hakee yli 20 ohjelmisto- ja elektroniikka-alan asiantuntijaa.

– Tavoitteenamme on saavuttaa merkittävä markkinaosuus nopeasti kasvavilla työkoneiden ja hyötyajoneuvojen uusien teknologioiden markkinoilla. Meille on tärkeää investoida ja kehittää teknologista osaamistamme juuri Suomessa. Samalla hyödynnämme laajaa kokemustamme kansainvälisessä asiakas- ja sidosryhmäkentässä toimimisesta, Epec Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila kertoo. Reilu 20 uutta työpaikkaa sijoittuu Seinäjoella sijaitsevan päätoimipisteen lisäksi Tampereelle ja Turkuun.

Elektroniikka ja ohjelmistot ovat työkone- ja hyötyajoneuvovalmistajille strategisesti tärkeimpiä investointikohteita ja keskeisiä kilpailukykytekijöitä. Viime vuosina Epec on keskittynyt tulevaisuuden teknologioihin, kuten ohjausjärjestelmiin ja autonomisiin ja avustaviin järjestelmiin sekä työkoneiden sähkö- ja hybriditeknologiaan. Uusien teknologioiden avulla Epecin asiakkaat voivat saavuttaa merkittäviä etuja esimerkiksi työkoneiden parantuneena tuottavuutena ja CO2-päästöjen pienenemisenä. Teknologiat ovat luoneet myös uusia digitaalisia liiketoimintamalleja.

– Teknologian nopeassa muutoksessa myös Epec on ollut voimakkaan kehityksen tiellä. Tuote- ja palveluvalikoimamme strateginen uudistaminen ja laaja investointiohjelma ovat vieneet yhtiötä merkittävästi eteenpäin. Asiakkaamme ovat kansainvälisiä työkoneiden ja hyötyajoneuvojen valmistajia ja näiden Tier1-toimittajia, joiden korkea vaatimustaso on elintärkeää toimintamme jatkuvalle kehitykselle, Jyri Kylä-Kaila toteaa.

Seinäjoella, 11. tammikuuta 2022

Epec Oy
Jyri Kylä-Kaila, toimitusjohtaja

Avoimet työpaikat: ura.epec.fi

Jyri Kylä-Kaila

Jyri Kylä-Kaila

Managing Director

Share:

By submitting this form you consent Epec to store and process the information submitted.