News

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin ICT-valiokunta on kuutena vuotena peräkkäin valinnut ja palkinnut vuoden digitaalisen eteläpohjalaisyrityksen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin syyskokouksessa yleisöltä tulleiden ilmiantojen joukosta. Tarkoituksena on nostaa esille hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka hyödyntävät ICT-ratkaisuja / digitalisaatiota omassa toiminnassaan

Vuoden 2020 digitaalisena eteläpohjalaisyrityksenä palkittiin Epec Oy. Yritys jatkaa kehittymistään vahvana teknologiaosaajana Etelä-Pohjanmaalla ja on julkaissut viime vuosien aikana jatkuvasti uusia tuotteita samalla kehittäen asiakkaidensa koneiden digitalisaatiota.

Vuonna 1978 perustettu Epec Oy on Ponsse konsernin teknologiayhtiö, joka kehittää ja valmistaa kehittynyttä elektroniikkaa sekä ohjelmistoja työkoneisiin ja hyötyajoneuvoihin. Yrityksen tuotteet auttavat asiakkaita tuomaan markkinoille entistä energiatehokkaampia sekä tuottavampia työkoneita ja ajoneuvoja. Epec Oy toimii globaaleilla markkinoilla kilpaillen menestyksekkäästi suuria kansainvälisiä teknologiakonserneja vastaan.” Alkuperäinen toiminnan perusidea, älykkäiden ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille, tuntuu kestävän hyvin edelleen. Näyttää, että yritys on onnistunut jatkamaan menestystä monista pienemmistä ja suuremmista teknologiamurroksista huolimatta ja niistä on osattu poimia tarkempaan tarkasteluun ja lopulta tuotantoon sellaiset, jotka ovat ylläpitäneet ja kehittäneet yrityksen kilpailukykyä, mikä ei varmastikaan ole ollut aina helppoa suurten kilpailijoiden kirittäessä” summaa ICT valiokunnan varapuheenjohtaja Tomi Kohtanen.

Korona-aikana yrityksessä on siirrytty tietotyön osalta etätöihin ja ulospäin näyttää siltä, että se ei ole yrityksen kehitystä hidastanut tai haitannut lainkaan. Epec Oy näkyy ja kuuluu myös somessa, varsinkin LinkedInssä useankin eri työntekijän voimin. Työntekijälähettilyys on saatu tässä yrityksessä valjastettua käyttöön. Yritys tekee tiivistä yhteystyötä alueen oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja toimii opinnäytetöiden kohteena.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtajan, Telia Finland Oyj:n paikallisjohtaja Petri Haapasen mukaan valiokunta sai tänä vuonna useita erittäin hyviä ehdotuksia palkittavaksi ja äänestyksen kautta päädyttiin voittajaan. ”Epec Oy nostettiin ehdokkaiden joukosta Vuoden 2020 digitaaliseksi eteläpohjalaisyritykseksi, koska se on toiminut pitkään ja omaa vahvat eteläpohjalaiset juuret. Se on innovatiivinen, ketterä ja luotettava huipputeknologian osaaja. Yrityksellä on pitkä ja kunnioitettava elinkaari. Se on lähtenyt elektroniikan edelläkävijästä tämän päivän digitalisaation kansainväliseksi toimijaksi. ICT valiokunta arvostaa yrityksen pitkäjänteistä kehitystyötä usean vuosikymmenten ajalta. Epec Oy toimii Ponsse -konsernin sisällä itsenäisenä toimijana ja on säilyttänyt oman sielunsa ja juurensa liiketoiminnassa. Yrityksen työllistävä vaikutus elektroniikka & ict -alalla on merkittävä alueellamme”, toteaa Petri Haapanen voittajasta.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************For six years in a row, the ICT Committee of the South Ostrobothnia Chamber of Commerce has selected and awarded the digital South Ostrobothnian company of the year at the autumn meeting of the South Ostrobothnia Chamber of Commerce. The aim is to highlight good examples of companies that use ICT solutions / digitalisation in their own operations

Epec Oy was awarded as the digital South Ostrobothnian company of 2020. The company continues to develop as a strong technology expert in Southern Ostrobothnia and has continuously released new products in recent years while developing the digitalisation of its customers’ machines.

Founded in 1978, Epec Oy is a Ponsse Group technology company that develops and manufactures advanced electronics and software for work machines and commercial vehicles. The company’s products help customers bring more energy-efficient and productive machines and vehicles to market. Epec Oy operates in the global market, competing successfully against large international technology groups. ” The original basic idea of ​​operating, providing smart solutions to customers, seems to last very well. It seems that the company has managed to continue its success despite many smaller and larger technological breakthroughs and has been able to pick up more closely and ultimately produce those that have maintained and developed the company’s competitiveness, which has certainly not always been easy with large competitors, ”sums up Tomi Kohtanen.

During the corona period, the company has moved to teleworking in terms of information work, and outwardly it seems that it has not slowed down or hindered the company’s development at all. Epec Oy is also visible and heard in social media, especially in LinkedIn, with several different employees. The employee mission has been harnessed for use in this company. The company works closely with educational institutions in the area to provide internships and is the subject of theses.

According to Petri Haapanen, Chairman of the ICT Committee of the Southern Ostrobothnia Chamber of Commerce, Telia Finland Plc’s local director, the committee received several very good proposals for rewarding this year and was voted the winner. “Epec Oy was nominated among the candidates for the Digital South Ostrobothnia Company of the Year 2020 because it has been operating for a long time and has strong South Ostrobothnian roots. It is an innovative, agile and reliable high-tech expert. The company has a long and respectable life cycle. It has gone from a pioneer in electronics to an international player in today’s digitalization. The ICT Committee appreciates the company’s long-term development work over several decades. Epec Oy operates within the Ponsse Group as an independent operator and has retained its own soul and roots in the business. The company’s employment impact in the electronics & ICT sector is significant in our region, ”says Petri Haapanen about the winner.

Lisätietoja:
More information:

Petri Haapanen
puheenjohtaja ICT valiokunta
p. 040 302 2519
petri.haapanen@teliacompany.com

Tomi Kohtanen
varapuheenjohtaja ICT valiokunta
p. 050 506 2755
tomi.kohtanen@elisa.fi

Share:

By submitting this form you consent Epec to store and process the information submitted.